Protecţie date

1. Declaraţie privind protecţia datelor

Firma Krones Service Europe GmbH (numită în continuare „Krones Service Europe” respectiv „noi” sau „nouă”) se bucură de vizita dvs. pe paginile noastre de internet, precum şi pe aplicaţiile mobile (numite generic „ofertă online”) şi de interesul dvs. privind firma şi produsele noastre.

Protecţia sferei dvs. private la prelucrarea datelor cu caracter personal precum şi siguranţa tuturor datelor comerciale reprezintă o preocupare majoră pentru noi, de care ţinem cont în toate procesele noastre de firmă. Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal care au fost culese de la dvs. cu ocazia accesării ofertei noastre online, confidenţial şi mereu în conformitate cu prevederile legale.

Protecţia datelor şi securitatea informatică fac parte din cultura noastră de firmă.

2. Operator

Operatorul de date personale este Krones Service Europe.

Datele noastre de contact sunt următoarele:

Krones Service Europe
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Germania

Telefon: +49 9401 70-7700

E-mail: info@service.krones.eu

Responsabilul nostru cu protecţia datelor are următoarele date de contact:

E-mail: data.protection@krones.com

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

3.1. Principii

Datele cu caracter personal înseamnăƒ orice informaţii privind o persoanăƒ fizicăƒ identificatăƒ sau identificabilăƒ, adică de exemplu nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date privind contractele, comenzile şi plata, care conduc la identitatea unei persoane.

Noi prelucrăm date cu caracter personal (inclusiv adrese IP) numai atunci, când pentru această prelucrare există o bază legală sau dacă dvs., de ex. cu ocazia înregistrării, ne-aţi dat acordul în acest sens.

3.2. Categorii de date prelucrate

Se prelucrează următoarele categorii de date:

 • Date de comunicare (de ex. numele, telefonul, adresa de e-mail, adresa, adresa de IP)
 • Date contractuale de bază (referinţa contractului, interesul pentru un produs, respectiv un contract)
 • Istoricul de client
 • Date privind contractele şi plăţile
 • Date de planificare şi conducere
 • Date de mişcare
 • Date de informare (de la terţi, de ex. surse de informare, sau din surse publice)

3.3. Scopul prelucrării şi baza legală

Atât noi cât şi prestatorii subcontractaţi de noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri de prelucrare şi având următorul temei legal:

3.3.1. baza contractuală (pregătire, desfăşurare, terminare):

 • răspunsul la întrebări
 • prelucrarea comenzilor dvs.
 • pregătirea, negocierea şi derularea unui contract cu dvs.
 • acordarea accesului la anumite informaţii şi oferte.

3.3.2. Obligaţie legală

 • Somaţie din partea autorităţilor sau instanţelor

3.3.3. Interese legitime ale firmei Krones Service Europe

 • marketing direct
 • urmărire cu pseudonim pe internet
 • optimizarea produselor şi serviciilor
 • chestionare online (observaţie: Dacă însărcinăm în numele nostru un organism de sondare a pieţei, acesta va acţiona exclusiv pentru noi şi conform cu instrucţiunile noastre.)
 • fundamentarea sau protejarea unor pretenţii legale sau pentru apărarea împotriva unor acuzaţii,
 • împiedicarea utilizării neautorizate sau a altor activităţi ilegale
 • Asigurarea securităţii datelor

3.3.4. Accept

 • Chestionare despre produs respectiv clienţi prin e-mail şi/sau telefon
 • Expedierea de buletine informative

3.4. Fişiere jurnal

La fiecare utilizare a paginii nostre de internet ne sunt transmise automat de către browserul dvs. de internet anumite informaţii care sunt memorate de noi în aşa numitele fişiere jurnal (de ex. browserul de internet utilizat şi sistemul de operare; numele de domeniu al pagini de internet, de pe care aţi fost redirecţionat; numărul vizitelor; durata medie de vizualizare; paginile apelate). Aceste informaţii nu sunt alocate unei anumite persoane

La nivelul sediului nostru principal şi al filialelor noastre din întreaga lume fişierele jurnal sunt memorate pentru scurt timp, pentru a determina tipul erorilor şi din motive de securitate (de ex. pentru determinarea originii unor atacuri informatice) şi apoi şterse. Fişierele jurnal, a căror păstrare în continuare este necesară ca mijloc probatoriu, sunt exceptate de la ştergere până la clarificarea definitivă a speţei, putând fi transmise, după caz, în anumite situaţii şi organelor de cercetare.

Fişierele jurnal pot fi folosite şi în scop de analiză (fără adresă de IP sau cu adresă de IP incompletă); a se vedea în acest sens secţiunea analiză web.

4. Obligaţia de a pune la dispoziţie datele cu caracter personal

Dacă între noi şi dvs. există un contract, trebuie să puneţi la dispoziţie acele date cu caracter personal, care sunt necesare pentru înregistrarea, execuţia şi terminarea relaţiei contractuale precum şi pentru îndeplinirea sarcinilor contractuale legate de acest contract sau cele care suntem obligaţi legal să le colectăm. Fără punerea la dispoziţie a acestor date, nu vom fi de regulă în măsură de a încheia, derula şi termina un contract cu dvs.

Atâta timp cât prelucrarea de date în cadrul utilizării acestui site nu este necesară pentru a intra cu dvs. într-o relaţie contractuală, a o derula sau a o termina şi nu este cerută nici de lege, punerea la dispoziţie a datelor dumneavoastră este benevolă. Vă rugăm să aveţi în vedere, că anumite funcţionalităţi ale site-ului sau anumite servicii nu pot oferite fără a fi puse la dispoziţie datele necesare în acest sens.

5. Copii

Krones Service Europe nu prelucrează intenţionat date personale ale copiilor, fără a indica în mod expres că astfel de date pot fi transmise numai cu acordul părinţilor, atunci când reglementările legale în vigoare prevăd acest lucru. Utilizarea sau transmiterea mai departe a datelor personale ale copiilor de către Krones Service Europe, are loc în principiu, doar dacă legea o permite, pentru obţinerea acordului părinţilor, impus de lege, sau pentru protecţia copiilor.

6. Transmiterea mai departe a datelor

6.1. Transmiterea mai departe a datelor către alţi operatori

Datele dvs. cu caracter personal se transmit în principiu către operatori, doar dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului, dacă noi sau acel terţ are un interes legitim de a transmite mai departe sau v-aţi dat acordul în acest sens. Terţii pot fi şi filiale ale firmei Krones Service Europe. Dacă datele se transmit unor terţi pe baza unui interes legitim, acest fapt va fi evidenţiat în declaraţiile privind protecţia datelor.

Totodată pot fi transmise date către alţi operatori, dacă suntem obligaţi să o facem, în baza prevederilor legale sau a unor ordine executorii din partea unei autorităţi sau instanţe.

6.2. Prestator

Noi externalizăm către prestatori externi servicii de vânzări şi marketing, management contracte, urmărire de plăţi, programare, găzduire de date şi servicii de hotline. Am ales cu gijă şi supraveghem cu regularitate aceşti prestatori externi subcontractaţi, în special cu privire la manipularea cu grijă a datelor şi asigurarea datelor memorate la aceştia. Obligăm toţi prestatorii să respecte confidenţialitatea şi cerinţele legale.

7. Transmiterea mai departe către destinatari din afara Spaţiului Economic European.

Putem să transmitem mai departe date cu caracter personal şi către destinatari care îşi au sediul în afara Spaţiului Economic European. În acest caz, încă dinainte de transmitere, ne asigurăm că destinatarul fie are un nivel adecvat de protecţie a datelor (de ex. pe baza unei decizii de adecvare a Comisiei UE pentru ţara respectivă sau pe baza stabilirii cu destinatarul a unor aşa numite clauze standard UE) fie avem acordul dvs. pentru transmitere.

8. Durata de stocare; Termene de păstrare

În principiu stocăm datele dvs. atâta timp cât este necesar pentru a vă putea asigura oferta online şi a serviciilor conexe acesteia respectiv până când avem un interes legitim de a continua stocarea (de ex. chiar şi după terminarea contractului putem avea un interes legitim de a desfăşura un marketing poştal). În toate celelalte cazuri ştergem datele dvs. cu caracter personal cu excepţia acelor date, pe care trebuie să le păstrăm pentru a ne putea achita de diverse obligaţii legale (de ex. conform cu legislaţia fiscală sau comercială).

9. Utilizarea de cookie-uri.

Cookie-urile sunt mici fişiere text, care se memorează în calculatorul dvs. cu ocazia accesării unei oferte online. Dacă accesaţi din nou această ofertă online, browserul dvs. trimite înapoi conţinutul acelui cookie către respectivul furnizor, permiţând o nouă recunoaştere a respectivului aparat ţintă. Citirea cookie-urilor ne permite o configurare personalizată optimă a ofertei noastre online şi uşurarea în utilizare, de ex. memorarea parolei dvs. Dacă nu doriţi ca site-ul Krones să vă recunoască la accesare calculatorul, setaţi-vă browserul de internet în aşa fel încât el să şteargă cookie-urile de pe hard-discul dvs., să blocheze toate datele de acest fel sau să vă avertizeze înainte de a se memora un cookie.

10. YouTube

Această ofertă online utilizează platforma video YouTube, care este operată de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, SUA („YouTube”). YouTube este o platformă, care permite redarea de fişiere audio şi video.

Dacă accesaţi o anumită pagină din oferta noastră online, player-ul YouTube-încorporat realizează o legătură către YouTube, pentru ca fişierul audio sau video să poată fi redat. Cu acest prilej datele sunt transferate către YouTube în calitate de operator. Nu suntem responsabili de prelucrarea acestor date de către YouTube.

Informaţii suplimentare despre cuprinsul şi scopul datelor colectate, despre colectarea şi utilizarea datelor de către YouTube, despre drepturile şi opţiunile pe care le puteţi alege privind protecţia datelor, găsiţi în declaraţia privind protecţia datelor de la YouTube.

11. Utilizarea aplicaţiilor noastre mobile

Pe lângă oferta noastră online vă punem la dispoziţie şi aplicaţii mobile („Apps”), pe care le puteţi descărca pe dispozitivul dvs. mobil. În afară de datele cu caracter personal colectate prin paginile ofertei noastre online se colectează date cu caracter personal şi prin aplicaţiile noastre mobile, ca urmare a utilizării specifice unui dispozitiv mobil. Aceasta are loc însă, numai dacă v-aţi exprimat acordul în acest sens.

11.1. Prelucrarea datelor dvs. de localizare

Oferta noastră conţine şi aşa numitele servicii de localizare (Location Based Services), prin care vă oferim anumite servicii speciale, care sunt personalizate în funcţie de locul în care vă aflaţi. Pentru a vă putea oferi această funcţie a aplicaţiei, colectăm ultimile trei poziţii GPS furnizate de dispozitivul dvs. mobil şi adresa dvs. IP, dacă ne daţi acordul în acest sens. Prin aceasta nu vă întocmim un profil de deplasare. Puteţi dezactiva şi apoi reactiva această funcţie din setările dispozitivului dvs. mobil, aferent aplicaţiei respective, sau din sistemul de operare al dispozitivului dvs. mobil şi eventual temporar prin modul de pauză, fără a împieta asupra funcţionalităţii în ansamblu al aplicaţiei.

11.2. Analiza de aplicaţie

Avem nevoie de informaţii statistice despre utilizarea ofertei noastre online pentru a o putea configura să fie mai prietenoasă faţă de utilizator, pentru a putea întreprinde măsurători de distanţă de accesare şi pentru a putea efectua studii de piaţă. În acest scop introducem analiza de aplicaţie descrisă în această secţiune.

Profilurile de utilizator realizate de aceste aplicaţii nu sunt combinate cu date cu caracter personal. Aplicaţiile fie nu folosesc de loc IP-urile utilizatorilor, fie le trunchiază imediat după colectare.

Furnizorii de aplicaţii prelucrează date doar în calitate de entităţi de prelucrare de date conform instrucţiunilor primite de la noi şi nu în interes propriu.

Pentru fiecare aplicaţie găsiţi în continuare informaţii despre respectivul furnizor şi despre modul în care puteţi revoca colectarea şi prelucrarea de date de către acea aplicaţie.

11.3. Prelucrarea de date din partea furnizorilor de aplicaţii (App Store)

Din partea noastră nu are loc niciun transfer de date, şi se plasează în afara domeniului nostru de responsabilitate transferul către un furnizor de aplicaţii (ca de ex. Google Play de la Google, App Store de la Apple, Galaxy App Store dela Samsung) a unor date precum numele de utilizator, adresa de e-mail şi numărul de identificare al aparatului, cu ocazia descărcării respectivei aplicaţii. Nu avem nicio influenţă în legătură cu această colectare de date şi cu prelucrearea lor în continuare de către furnizorul de aplicaţii (App Store) în calitate de operator.

12. Buletin informativ (Newsletter)

În cadrul ofertei noastre online vă puteţi abona la buletinul nostru informativ. În acest scop folosim procedura de abonare în doi paşi, aşa numita procedură Double Opt-In, abia după care vă expediem buletinul informativ prin e-mail, servicii mobile de ştiri (ca de ex. WhatsApp), SMS sau serviciul flux de ştiri, numai dacă ne-aţi dat în prealabil în mod expres acordul în acest sens, prin accesarea linkului de activare a serviciuului de buletin informativ, trimis într-o notificare. Dacă ulterior hotărâţi să nu mai primiţi buletinul informativ, puteţi oricând să sistaţi abonamentul şi să revocaţi aprobarea. Revocarea poate avea loc fie folosind link-ul disponibil în cuprinsul e-mail-ului care conţine buletinul informativ, fie - după caz - în setările de administrare ale respectivei oferte online. Dealtfel ne puteţi contacta şi prin datele indicate în secţiunea „operator“.

13. Link-uri externe

Oferta noastră online poate conţine link-uri şi către paginile de internet ale unor terţi − furnizori care nu au legătură cu noi. După accesarea link-urilor respective nu mai putem în niciun fel influenţa colectarea, prelucrarea şi utilizarea de către terţi a datelor cu caracter personal (ca de ex. adresa de IP sau URL paginii, pe care se află link-ul), deoarece comportamentul terţilor se află în mod natural în afara sferei noastre de control. Nu preluăm nicio răspundere pentru o asemenea prelucrare de date cu caracter personal de către terţi.

14. Securitate

Angajaţii noştri şi prestatorii subcontractaţi de noi sunt legaţi prin clauze de confidenţialitate de respectarea prevederilor de protecţie a datelor, aplicabile.

Noi luăm toate măsurile tehnice şi organizatorice pentru a asigura un nivel adecvat de protecţie a datelor administrate de noi, în special împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere sau modificare intenţionată sau neintenţionată, sau de punere la dispoziţie respectiv de acces neautorizat. Măsurile noastre de securitate se optimizează permanent, corespunzător dezvoltării tehnologice.

15. Drepturile dvs. în calitate de utilizator

Pentru a beneficia de drepturile dvs. faceţi uz de prevederile din secţiunea „operator“. Cu această ocazie, fiţi conştient că putem să realizăm o identificare clară a persoanei dvs.

Aveţi dreptul, de a obţine de la noi informaţii cu privire la prelucrarea datelor dvs. În acest sens puteţi face uz de dreptul de informare în legătură cu datele cu caracter personal despre dvs, pe care le prelucrăm. Cu această ocazie puteţi să ne solicitaţi corectarea datelor eronate şi - în măsura în care sunt îndeplinite prevederile legale - completarea sau ştergerea acestora. Aceasta posibilitate nu este însă este valabilă, pentru scopuri de plată, de contabilizare sau care intervine ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor legale de arhivare. În măsura în care accesarea acelor date nu este necesară, prelucrarea acestor este restricţionată. Puteţi să ne şi solicitaţi - cu condiţia respectării prevederilor legale - să restricţionăm prelucrarea datelor dvs.

Contestaţie împotriva prelucrării de date:

Aveţi în orice moment dreptul să contestaţi prelucrarea datelor de către noi. Veţi putea sista prelucrarea datelor de către noi, cu excepţia cazului în care, noi putem - conform prevederilor legale - din motive obligatorii şi legitime să dovedim necesitatea prelucrări în continuare, care ar prevala faţă de drepturile dvs.

Contestaţie împotriva marketingului direct:

Puteţi contesta oricând prelucarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri publicitare („Contestaţie împotriva reclamelor”). Vă rugăm să aveţi în vedere, că din motive organizatorice, poate avea loc o suprapunere între revocarea dvs. privind utilizarea datelor dvs. şi o eventuală campanie de publicitate, aflată deja în derulare.

Contestaţie împotriva prelucrării de date cu temeiul legal „interese legitime”:

Aveţi în orice moment dreptul să contestaţi prelucrarea datelor de către noi în măsura în care temeiul legal pentru această contestare se bazează pe interese legitime. Veţi putea sista prelucrarea datelor de către noi, cu excepţia cazului în care, noi putem - conform prevederilor legale - din motive obligatorii şi legitime să dovedim necesitatea prelucrări în continuare, care ar prevala faţă de drepturile dvs.

Revocarea acordului:

Dacă ne-aţi dat acordul de prelucrare a datelor dvs. puteţi oricând să-l revocaţi, cu efect pentru viitor. Îndreptăţirea de a prelucra datele dvs. până la momentul revocării, nu este afectată de aceasta.

15.1. Portabilitatea datelor

Aveţi dreptul de a vi se transmite şi a obţine nemijlocit într-o formă structurată, uzuală şi lizibilă electronic, datele pe care ni le-aţi pus la dispoziţie, dacă acest lucru este posibil, respectiv de a solicita transmiterea acestor date către un terţ.

15.2. Dreptul de sesizare a autorităţii de supraveghere:

Aveţi dreptul de sesizare a unei autorităţi de supraveghere a protecţiei datelor. Vă puteţi adresa în acest sens autorităţii de protecţie a datelor, care are jurisdicţie în locul dvs. sau în landul federal respectiv, sau autorităţii de protecţie a datelor sub a cărei jurisdicţie intrăm noi. Aceasta este:

Autoritatea de supraveghere a Landului Bavaria pentru protecţia datelor (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht - BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach

Telefon: +49 981 531300
Fax: +49 53 981300

E-mail: poststelle@lda.bayern.de

16. Modificarea declaraţiei privind protecţia datelor

Ne rezervăm dreptul de a modifica măsurile de securitate şi protecţie a datelor, dacă aceasta este determinată de evoluţia tehnologică. În aceste cazuri ne vom adapta corespunzător şi indicaţiile noastre cu privire la protecţia datelor. Vă rugăm din acest motiv, să ţineţi mereu cont de cea mai recentă versiune a declaraţiei privind protecţia datelor.

Versiunea: 18.06.2018