Felhasználási feltételek

1. Alkalmazási terület

A Krones AG és/vagy leányvállalatai („Krones”) által üzemeltetett weboldalak (a továbbiakban: „Krones-weboldal”) használata kizárólag a következő feltételek mellett megengedett. Ezek az Általános Felhasználási Feltételek egyedi esetekben, pl. termékek és/vagy szolgáltatások megvásárlására vonatkozóan, további feltételekkel egészíthetők ki, módosíthatók vagy helyettesíthetők. A jelszóval védett bejelentkezéssel, vagy, amennyiben külön bejelentkezés nem lenne szükséges, a használat megkezdésével a felhasználó elfogadja a jelen Általános Felhasználási Feltételek érvényességét, mégpedig a mindenkor érvényes változatban.

A vállalkozásoknak szóló internetes tartalmak esetén az adott vállalkozást a felhasználó képviseli, és tevékenységét és tudását ennek megfelelően kell végeznie.

2. Teljesítmények

A Krones a Krones-weboldalon bizonyos információkat lehívható vagy letölthető formában tesz közzé. A rendelkezésre bocsátott információ aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért a Krones nem vállal felelősséget.

A Krones vállalattal szemben támasztott garanciális követelések, amelyek anyagi vagy eszmei károkra vonatkoznak, és a biztosított információk használatából vagy nem használatából, illetve helytelen vagy nem teljes információkból erednek, alapvetően ki vannak zárva, amennyiben a Krones részéről nem történt bizonyítottan szándékos vagy súlyos gondatlanságból származó károkozás.

A Krones-weboldalon közzétett minden tartalom nem kötelező érvényű. A Krones fenntartja a jogot, hogy a Krones-weboldal egyes részeit vagy teljes egészét előzetes értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje vagy a közzétételt átmenetileg vagy végérvényesen leállítsa. Az internet és a kapcsolódó számítógépes rendszerek technológiája miatt a Krones nem vállal felelősséget a Krones-weboldal folyamatos elérhetőségéért.

3. Szellemi tulajdon

A Krones-weboldalon közzétett adatok, információk, márkanevek és egyéb tartalmak, valamint a megjelenítő eszközökkel generált vagy megjelenített eredmények lehívása, másolása és tárolása, mind részben, mind egészben kizárólag magáncélú, nem kereskedelmi felhasználásra engedélyezett. Ez a felhasználás a termékekről és szolgáltatásokról szóló információk beszerzésére korlátozódik.

A Krones-weboldalon közzétett adatok, tartalmak vagy eredmények átvétele, felhasználása, értékesítése, bérbe adása, újrafelhasználása, kiegészítése, módosítása vagy terjesztése magáncéltól eltérő célokra csak a Krones AG írásos engedélyével lehetséges.

A közzétett, a Krones által készített objektumok (grafikák, hanganyagok, videószekvenciák és szövegek stb.) szerzői joga kizárólag a Krone tulajdonát képezi. Az ilyen objektumok szerkesztése és átdolgozása, sokszorosítása vagy felhasználása esetén más elektronikus vagy nyomtatott dokumentumokban a Krones írásos engedélye nélkül nem megengedett. A szerzői jogra utaló hivatkozások és márkajelzések módosítása vagy eltávolítása tilos.

A Krones-weboldalon belül minden megnevezett, és adott esetben harmadik fél által védett márkanevekre és védjegyekre korlátozás nélkül vonatkoznak a mindenkor érvényes védjegytörvény és az adott bejegyzett tulajdonos tulajdonjogi rendelkezései. Annak puszta megnevezéséből nem következik, hogy a márkanevet nem védik harmadik fél jogai.

Az itt kifejezetten rögzített felhasználói jogokon vagy egyéb jogokon túlmenően a felhasználó számára nem biztosítunk ugyanilyen jellegű további jogokat, különösen cégnevek és kereskedelmi védelmi jogok, mint például szabadalmak, termékminták vagy márkák tekintetében; a Krones továbbá nem is vállal kötelezettséget ilyen jellegű jogok biztosítására.

A Krones-weboldalon közzétett információkra mind a szerzői jogról szóló törvények, mind pedig a nemzetközi szerzői jogvédelmi törvények, valamint a szellemi tulajdonról szóló egyéb törvények és megállapodások vonatkoznak. A felhasználó köteles figyelembe venni ezeket a jogokat, különösen az alfanumerikus azonosítók, márkanevek és a szerzői jogra utaló jelzések eltávolítása tilos az információkból. A német szerzői jogról szóló törvény 69a és további cikkelyei a továbbiakban érintetlenek maradnak.

Amennyiben a felhasználó ötleteket és javaslatokat továbbít a Krones-weboldalon keresztül, akkor a Krones jogosult ezeket a portfóliójába tartozó termékek fejlesztésére, javítására és terjesztésére térítés nélkül felhasználni.

4. Regisztráció, jelszó

A Krones-weboldal egyes oldalai jelszóval védettek lehetnek. A üzleti forgalom biztonsága érdekében a hozzáférés ezekhez az oldalakhoz csak regisztrált felhasználók részére lehetséges. A Krones általi regisztrációra igény nem támasztható. A Krones fenntartja különösen azt a jogok, hogy a korábban szabadon hozzáférhető weboldalak elérhetőségét regisztrációhoz kösse. A Krones bármikor jogosult arra, hogy a hozzáférési adatok zárolásával megszüntesse a hozzáférési jogosultságot anélkül, hogy ennek okait megnevezze, különösen ha a felhasználó

  • a regisztráció során hamis adatokat adott meg,
  • a hozzáférési adatok kezelése során megsértette a jelen feltételeket vagy nem járt el kellő gondossággal,
  • a Krones-weboldal használata vagy elérése során megsértette valamely alkalmazandó törvényt, vagy
  • a Krones-weboldalt hosszabb időn át nem használta.

Regisztrációs kötelezettség esetén a felhasználó köteles a regisztráció során valós adatokat megadni, és az esetleges későbbi változásokról a Krones vállalatot (online) értesíteni. A felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy megkapja az általa megadott e-mail-címre küldött elektronikus leveleket.

Sikeres regisztrációt követően a felhasználó megkapja a felhasználónevet és a jelszót (a továbbiakban: „felhasználói adatok”).

A felhasználó köteles biztosítani, hogy a felhasználói adatok harmadik személy számára ne legyenek hozzáférhetőek, és felelősséget vállal a felhasználói adatokkal végrehajtott rendelésekért és egyéb tevékenységekért. A jelszóval védett tartományból minden használat után ki kell lépni. Amennyiben a felhasználó tudomást szerez róla, hogy felhasználói adataival harmadik személy visszaélt, haladéktalanul köteles erről a Krones vállalatot írásban, ill. előzetesen e-mail formájában tájékoztatni.

Ezen értesítés beérkezése után a Krones zárolja a hozzáférést a jelszóval védett tartományhoz ezen felhasználói adatokkal. A zárolás feloldása csak a felhasználónak a Krones felé benyújtott kérvénye vagy új regisztráció után lehetséges.

A felhasználó írásos formában bármikor kérheti regisztrációjának törlését, amennyiben a törlés nem áll ellentétben a folyamatban levő szerződéses viszonyok lebonyolításával. A Krones ebben az esetben törli a felhasználó minden felhasználói adatát és egyéb eltárolt személyes adatát, amennyiben azokra többé nincs szükség.

5. Hivatkozások

A Krones-weboldal harmadik személyek weboldalaira vezető hiperhivatkozásokat tartalmazhatnak. A Krones nem vállal semminemű felelősséget ezen weboldalak tartalmáért, továbbá a Krones nem ezen weboldalakat és tartalmaikat nem tekinti sajátjának, mivel a Krones a hivatkozott információkat nem ellenőrzi, és az ott közzétett tartalmakért és információkért nem vállal felelősséget. Azok használata a felhasználó saját kockázatára történik.

6. A felhasználó kötelezettségei

A felhasználó a Krones-weboldal használata során:

  • nem okozhat károkat más személyeknek és nem sértheti azok személyiségi jogait;
  • felhasználói viselkedésével nem sértheti a jó erkölcsöt;
  • nem sérthet kereskedelmi oltalmi vagy szerzői jogokat vagy egyéb tulajdonjogokat;
  • nem továbbíthat vírusokat, ún. trójai falovakat vagy egyéb programokat tartalmazó tartalmakat, melyek károsíthatják a szoftvereket;
  • nem adhat meg, nem tárolhat el és nem továbbíthat olyan hiperhivatkozásokat vagy tartalmakat, melyekre nem jogosult, különösen, ha ezek a hiperhivatkozások vagy tartalmak titoktartási kötelezettségbe ütköznek vagy törvénysértőek; vagy
  • nem terjeszthetnek reklámokat vagy kéretlen e-mail-eleket (ún. „spam”) vagy vírusokra vagy hibás működésre utaló hamis figyelmeztetéseket és hasonlókat, vagy olyan üzeneteket, melyek nyereményjátékokban, megosztós játékokban, lánclevél-, piramisjáték- vagy hasonló akcióban való részvételre buzdítanak.

A Krones bármikor felfüggesztheti a Krones-weboldal elérhetőségét, különösen ha a felhasználó megsérti a jelen feltételekből eredő kötelezettségeit.

7. Felelősség kizárása

Információk térítésmentes átadása esetén kizárt mindennemű felelősség az információk alaki és jogi hibáiért, különös tekintettel azok pontosságára, hibátlanságára, harmadik személyek oltalmi és szerzői jogaitól való mentességére, teljességére és/vagy használhatóságára - a szándékosság vagy rosszhiszeműség kivételével.

A Krones-weboldalon közzétett információk tartalmazhatják olyan termékek specifikációit vagy műszaki lehetőségeik általános leírásait, melyek adott esetben (pl. termékmódosítás következtében) nem mindig érhetőek el. A termékek kívánt teljesítményjellemzőiről ezért egyedi esetekben azok megvásárlásakor kell megállapodni.

Bár a Krones mindig arra törekedik, hogy a Krones-weboldalt vírusmentes állapotban tartsa, a Krones nem tudja garantálni a vírusmentességet. Információk letöltése előtt a felhasználó saját védelme, valamint vírusoknak a Krones-weboldalon való terjesztésének megelőzése érdekében köteles megfelelő biztonsági eszközökről (pl. vírusirtó) gondoskodni.