Adatvédelem

1. Adatvédelmi tudnivalók

A Krones Service Europe GmbH (a továbbiakban „Krones Service Europe“, ill. „Mi“ vagy "Bennünket") örül látogatásának weboldalainkon, valamint a mobil alkalmazásban (együttesen mint „online kínálat”), és köszöni érdeklődését vállalatunk és termékeink iránt.

Magánszférájának védelme személyes adatainak kezelése során, valamint az összes üzleti adat biztonsága kiemelkedő fontossággal bír számunkra, és erre üzleti folyamatainkban is tekintettel vagyunk. Az online kínálatunk meglátogatása során begyűjtött személyes adatait bizalmasan és kizárólag a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az adatvédelem és az információbiztonság vállalati politikánk részét képezi.

2. Adatkezelő

Adatainak kezelője a Krones Service Europe.

Elérhetőségi adataink a következők:

Krones Service Europe GmbH
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Németország

Telefon: +49 9401 70-7700

E-mail: info@service.krones.eu

Adatvédelmi megbízottunk a következő elérhetőségeken érhető el:

E-mail: data.protection@krones.com

3. A személyes adatok kezelése

3.1. Alapelvek

Személyes adat minden olyan információ, melyek azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkoznak, tehát például nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződési, könyvelési és elszámolási adatok, melyek egy személy identitását fejezik ki.

A személyes adatokat (az IP-címeket is beleértve) csak akkor kezeljük, ha ehhez adott a megfelelő törvényi jogalap, vagy pedig ha Ön számunkra erre vonatkozóan, pl. regisztráció keretében hozzájárulását adta.

3.2. Kezelt adatok kategóriái

Az adatok következő kategóriái kerülnek kezelésre:

 • Kommunikációs adatok (pl. név, telefon, e-mail, postacím, IP-cím)
 • Szerződésből eredő adatok (szerződés tárgya, termék, ill. szerződés iránti érdek)
 • Ügyfélelőzmények
 • Szerződés elszámolása – és fizetési adatok
 • Tervezési és irányítási adatok
 • Mozgási adatok
 • Tájékoztató adatok (harmadik féltől, pl. információs irodától vagy nyilvános jegyzékekből)

3.3. Az adatkezelés céljai és jogalapok

Személyes adatait mi és az általunk megbízott szolgáltatók a következő célokból és a következő jogalapokon kezeljük:

3.3.1. Szerződéses alap (előkészítés, végrehajtás, befejezés):

 • Igények megválaszolása
 • Az Ön megrendeléseinek lebonyolítása
 • Egy, az Önnel kötött szerződés előkészítése, letárgyalása és teljesítése
 • Hozzáférés biztosítása bizonyos információkhoz és ajánlatokhoz.

3.3.2. Jogi kötelezettség

 • Hatósági vagy bírósági rendelkezés

3.3.3. A Krones Service Europe jogos érdeke

 • Közvetlen marketing
 • Álnevesített webtracking
 • Termékek és szolgáltatások fejlesztése
 • Online felmérések (megjegyzés: Amennyiben egy felmérés elvégzéséhez piackutató intézetet vonunk be, akkor az kizárólag a mi megbízásunkból és az utasításainknak megfelelően végez tevékenységet.)
 • Jogi igények megalapozásához vagy védelméhez, vagy panaszok elutasításához
 • Visszaélések vagy egyéb törvénytelen aktivitások megakadályozása
 • Adatbiztonság garantálása

3.3.4. Beleegyezés

 • Termékekre, ill. ügyfelekre vonatkozó felmérések e-mail-ben és/vagy telefonon
 • Hírlevél küldése

3.4. Naplófájlok

Weboldalunk minden használata során az Ön internetes böngészője automatikusan továbbít bizonyos információkat, melyek nálunk úgynevezett naplófájlokban kerülnek eltárolásra (pl. a használt internetes böngésző és az operációs rendszer adatai, a weboldal domain-neve, ahonnan Ön érkezett, a látogatások száma, az átlagos eltöltött idő, lehívott oldalak). Ezek az információk nincsenek konkrét személyhez hozzárendelve.

A naplófájlokat mind mi, mind pedig globális szinten működő leányvállalataink zavarok elhárítása és biztonsági intézkedések (pl. támadási próbálkozások felderítése) céljából rövid időre eltárolják, majd pedig törlik azokat. Azon naplófájlokra, melyek további megőrzése bizonyítási célból szükséges, a törlés nem vonatkozik, egészen mindaddig, míg az eset nem kerül végérvényesen felderítésre, és ezen fájlok adott esetben továbbításra kerülhetnek a nyomozó hatóságok részére.

A naplófájlok (IP-cím nélkül, ill. teljes IP-cím nélkül) elemzési célokra is felhasználásra kerülnek, erre vonatkozóan lásd a Webelemzés szakaszt.

4. Személyes adatok rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége

Amennyiben Ön és mi közöttünk szerződés jön létre, akkor Ön köteles mindazon személyes adatait rendelkezésünkre bocsátani, melyek a szerződéses viszony megkezdéséhez, lebonyolításához és befejezéséhez, valamint az ehhez kapcsolódó szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, vagy melyek begyűjtésére törvényből adódóan kötelesek vagyunk. Amennyiben ezen adatok nem állnak rendelkezésünkre, akkor rendszerint nem leszünk abban a helyzetben, hogy Önnel szerződést kössünk, azt lebonyolítsuk és befejezzük.

Amennyiben az adatkezelés a jelen weboldal használatának keretében nem szükséges szerződéses viszony megkezdéséhez, lebonyolításához és befejezéséhez, vagy pedig szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, és azt törvény sem írja elő, akkor a személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes alapon történik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldal bizonyos funkciói vagy bizonyos szolgáltatások nem vehetők igénybe, amennyiben a szükséges adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre.

5. Gyermekek

Gyermekek személyes adatait a Krones Service Europe nem fogja tudatosan kezelni, anélkül, hogy kifejezetten felhívná a figyelmet, hogy az ilyen adatokat csak az eltartásra jogosultak jóváhagyásával szabad megadni, vagy amennyiben az alkalmazható törvényi előírások ezt előírják. Gyermekek személyes adatait a Krones Service Europe, amennyiben azt törvény engedélyezi, alapvetően csak a törvényben előírt szülői beleegyezés megkéréséhez vagy gyermekek védelmére használja fel vagy továbbítja.

6. Adatok továbbítása

6.1. Adatok továbbítása más adatkezelőknek

Személyes adatait alapvetően csak akkor továbbítjuk másik adatkezelőnek, amennyiben az a szerződés teljesítéséhez szükséges, ha nekünk vagy harmadik személynek jogos érdeke fűződik a továbbításhoz, vagy ha rendelkezésünkre áll az Ön hozzájárulása. Harmadik személy a Krones Service Europe leányvállalatai is lehetnek. Amennyiben jogos érdek alapján történik az adatok továbbítása harmadik személy részére, akkor annak magyarázatát a jelen adatvédelmi tudnivalók tartalmazzák.

Ezen kívül adatok továbbíthatók más adatkezelőknek is, amennyiben törvényi rendelkezések vagy végrehajtható hatósági, ill. bírósági végzés alapján erre köteleznének bennünket.

6.2. Szolgáltató

Külső szolgáltatókat bízunk meg olyan feladatok teljesítésével, mint például értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződés-menedzsment, fizetéslebonyolítás, programozás, datahosting és hotline-szolgáltatások. Ezeket a szolgáltatókat alapos előzetes szűrés alapján választottuk ki, és rendszeresen ellenőrizzük azokat, különösen a náluk eltárolt adatok kellően biztonságos kezelése és biztosítása vonatkozásában. Az összes szolgáltató kötelezettséget vállalt irányunkban az adatok bizalmasságának és a törvényi előírások betartásának vonatkozásában.

7. Adatok továbbítása az EGT-en kívül működő címzettek részére

Személyes adatokat az EGT-en kívül, az ún. harmadik országokban székhellyel rendelkező címzettek részére is továbbíthatjuk. Ebben az esetben az adatok továbbítása előtt megbizonyosodunk arról, hogy a címzettnél vagy biztosított a megfelelő adatvédelmi szint (pl. az Európai Bizottságnak az adott országra vonatkozó megfelelőségi döntése vagy az Európai Unió és a címzett közti ún. EU standard szerződési klauzulák alapján), vagy pedig hogy rendelkezésre áll-e az Ön hozzájárulása adatainak továbbításához.

8. Az adattárolás időtartama; megőrzési határidők

Adatait alapvetően addig tároljuk, amíg az online kínálatunk és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások teljesítéséhez szükséges, ill. amíg jogos érdekünk fűződik a további tároláshoz (pl. egy szerződés teljesítése után is még jogos érdekünk fűződhet a postai úton történő marketinghez). Minden más esetben töröljük személyes adatait, azon adatok kivételével, melyeket törvény által előírt kötelezettségeink teljesítése céljából tovább tárolnunk kell (pl. adó vagy kereskedelmi jog).

9. Sütik (cookie-k) használata

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyek egy online kínálat meglátogatása során az Ön számítógépén elmentésre kerülnek. Amennyiben Ön ezt az online kínálatot újra lehívja, akkor böngészője a süti tartalmát visszaküldi a mindenkori szolgáltatónak, és ezzel lehetővé teszi a végső eszköz újbóli felismerését. A sütik kiolvasása lehetővé teszi számunkra, hogy online kínálatunkat optimalizáljuk az Ön számára, és megkönnyítsük Önnek annak használatát, pl. a jelszó elmentésével. Amennyiben nem szeretné, hogy a Krones Service Europe újra felismerje számítógépét, kérjük, hogy internetes böngészőjét úgy állítsa be, hogy az törölje a sütiket a merevlemezről, blokkoljon minden sütit vagy a süti mentése előtt figyelmeztesse Önt.

10. YouTube

A jelen online kínálat a YouTube videoplatformot használjat, melynek üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). A YouTube egy olyan felület, mely lehetővé teszi audio-  videofájlok lejátszását.

Ha lehívja kínálatunk valamelyik oldalát, akkor a beágyazott YouTube-lejátszó kapcsolatot létesít a YouTube szolgáltatással, hogy a video-  vagy az audiofájl átvitele és lejátszása lehetséges legyen. Ennek során adatok továbbítódnak a YouTube mint adatkezelő részére is. Nem vállalunk felelősséget ezen adatoknak a YouTube általi kezeléséért.

További információk a begyűjtött adatok terjedelmére és céljára, az adatoknak YouTube általi további kezelésére és használatára, az Ön jogaira és az Ön által választható adatvédelmi opciókra vonatkozóan a YouTube adatvédelmi tudnivalóiban találhatók.

11. Mobil alkalmazásunk használata

Online kínálatunk mellett mobil alkalmazásokat („app”) is rendelkezésre bocsátunk, melyeket Ön letölthet mobil végfelhasználói eszközére. A weboldalakon begyűjtött adatokon kívül mobil alkalmazásaink segítségével további személyes adatokat gyűjtünk be, melyek speciálisan a mobil végfelhasználói eszköz használata során keletkeznek. Erre viszont csak akkor kerül sor, ha ehhez szintén hozzájárulását adta számunkra.

11.1. Az Ön helymeghatározási adatainak kezelése

Kínálatunk ún. helyszín alapú szolgáltatásokat is magába foglal, melyek révén speciális ajánlatokat kínálunk, melyek az Ön mindenkori elérési helyére szabottak. Ahhoz, hogy az alkalmazás Önnek fel tudja kínálni ezeket a funkciókat, begyűjtjük a mobil végfelhasználói eszköz által továbbított mindenkori utolsó három GPS-pozíciót és az Ön IP-címét, amennyiben ehhez hozzájárulását adja. Ennek során nem készítünk mozgásprofilt. Ezt a funkciót Ön az adott alkalmazás beállításaiban vagy mobil végfelhasználói eszköze operációs rendszerének beállításaiban ki tudja kapcsolni, ill. újra aktiválni is tudja, vagy pedig a szüneteltetés móddal átmenetileg kikapcsolhatja anélkül, hogy az befolyásolná az alkalmazás alapvető működését.

11.2. Alkalmazás-elemzés

Statisztikai információkra van szükségünk online kínálatunk használatáról, hogy azt még inkább felhasználóbarát módon tudjuk kialakítani, mérni tudjuk a hatótávolságot, és piackutatást tudjunk végezni. Ebből a célból a jelen szakaszban leírt alkalmazás-elemző eszközöket használjuk fel.

Az ezen eszközök által létrehozott felhasználói profilokat nem kapcsoljuk össze személyes adatokkal. Az eszközök a felhasználók IP-címeit vagy egyáltalán nem használják, vagy pedig az adatok begyűjtése után azokat azonnal lerövidítik.

Az eszközök szolgáltatói az adatokat csak megbízott adatkezelőként, az általunk adott megbízás terjedelmében kezelik, soha nem saját céljaikra.

Mindegyik eszközhöz információkat találhat az adott szolgáltatóra vonatkozóan, valamint tájékoztatást arról, hogy hogyan tiltakozhat adatainak az eszköz általi begyűjtése és kezelése ellen.

11.3. Adatkezelés az alkalmazásboltok (App Stores) üzemeltetői által

Nem tartozik az általunk végzett adatgyűjtéshez, és felelősségi körünkön kívül esik az olyan adatok továbbítása valamelyik alkalmazásbolt részére (pl. Google Play, az Apple alkalmazásboltja, a Samsung Galaxy alkalmazásboltja), mint a felhasználónév, az e-mail cím és az egyedi eszközazonosító, a mindenkori alkalmazás letöltése során. Ezen adatgyűjtésre és a további adatkezelésre az alkalmazásbolt mint adatkezelő által nincs további ráhatásunk.

12. Hírlevél

Online kínálatunk keretében feliratkozhat hírlevelünkre. Ehhez az ún. double opt-in eljárást alkalmazzuk, melynek értelmében csak akkor küldünk Önnek hírlevelet e-mail-ben, mobil hírszolgáltatás (pl. WhatsApp), SMS vagy push-üzenet segítségével, ha Ön ezt előzőleg kifejezetten megerősítette egy hivatkozásra kattintva, mely a hírlevél szolgáltatás aktiválására szolgál. Amennyiben Ön a későbbiekben nem kívánja folytatni a hírlevél szolgáltatás használatát, akkor az előfizetést bármikor befejezheti, ehhez vissza kell vonnia hozzájárulását. A visszavonás az e-mail-ben küldött hírlevél esetében a hírlevélben található hivatkozás útján, ill. adott esetben a mindenkori online kínálat adminisztrációs beállításaiban található hivatkozás révén történik. Alternatív megoldásként lépjen kapcsolatba velünk az „Adatkezelő” szakaszban található elérhetőségek használatával.

13. Külső hivatkozások

Online kínálatunk hivatkozásokat tartalmazhat harmadik személy weboldalaira − olyan szolgáltatók weboldalaira, akik nem kapcsolódnak hozzánk. A hivatkozásra való kattintás után nincs többé befolyásunk a hivatkozásra való kattintással esetleg harmadik személy részére való személyes adatok gyűjtésére, adatkezelésre és adathasználatra (pl. IP-cím vagy azon oldal URL-címe, melyen a hivatkozás található), mivel a harmadik személy viselkedése értelemszerűen ellenőrzésünkön kívül esik. Az ilyen személyes adatoknak harmadik személy általi kezeléséért nem vállalunk semminemű felelősséget.

14. Biztonság

Munkatársaink és az általunk megbízott szolgáltató vállalkozások titoktartási kötelezettséget vállaltak, valamint kötelezték magukat az alkalmazandó adatvédelmi törvényekben rögzített rendelkezések betartására.

Meghozunk minden olyan szükséges műszaki és szervezési intézkedést, mely az elvárható biztonsági szint biztosítására szolgál, valamint hogy az általunk kezelt adatokat különösen a véletlen vagy jogosulatlan megsemmisítés, manipuláció, adatvesztés, módosítás vagy illetéktelen hozzáférés ellen védjük. Biztonsági intézkedéseinket a műszaki fejlődést követve folyamatosan fejlesztjük.

15. Az Ön jogai felhasználóként

Kérjük, hogy jogainak érvényesítéséhez használja az „Adatkezelő” szakaszban található adatokat. Kérjük, hogy ennek során győződjön meg róla, hogy személye egyértelmű azonosítása számunkra lehetséges lesz.

Ön jogosult arra, hogy információkat kapjon tőlünk személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Ebből a célból érvényesítheti tájékoztatáshoz való jogát az Önre vonatkozó és általunk kezelt személyes adataira vonatkozóan. Ezen kívül kérheti tőlünk helytelen adatainak helyesbítését, valamint - amennyiben a törvényi előfeltételek teljesültek - adatainak kiegészítését vagy törlését. Ez ugyanakkor nem vonatkozik azon adatokra, melyek az elszámolási és könyvelési célokhoz szükségesek, vagy amelyekre törvényileg előírt megőrzési kötelezettség vonatkozik. Amennyiben a hozzáférés az ilyen adatokhoz nem szükséges, akkor azok kezelését korlátozzuk. Ugyancsak kérheti tőlünk - amennyiben a törvényi előfeltételek teljesültek -, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését.

Tiltakozás az adatkezelés ellen:

Ezen kívül Ön jogosult bármikor tiltakozni adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben nem folytatjuk adatainak kezelését, kivéve ha - a törvényi előírásoknak megfelelően - kényszerítő erejű indokokat tudunk felmutatni az adatkezelés folytatása mellett, melyek erősebbek az Ön jogainál.

Tiltakozás a direkt marketing ellen:

Ezen kívül bármikor tiltakozhat személyes adatainak reklám célokra való kezelése ellen („Reklám elleni tiltakozás”). Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okok miatt átfedésre kerülhet sor az Ön tiltakozása és személyes adatainak kezelése között egy éppen futó reklámkampány keretében.

Tiltakozás az adatkezelés ellen „jogos érdek” jogalap fennállása esetén:

Ezen kívül Ön jogosult bármikor tiltakozni adatainak általunk történő kezelése ellen, amennyiben az a jogos érdek jogalapon alapul. Ebben az esetben nem folytatjuk adatainak kezelését, kivéve ha - a törvényi előírásoknak megfelelően - kényszerítő erejű indokokat tudunk felmutatni az adatkezelés folytatása mellett, melyek erősebbek az Ön jogainál.

Hozzájárulás visszavonása:

Amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy adatait kezeljük, ezen hozzájárulását jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja. Adatkezelésének jogszerűségét a visszavonás időpontjáig mindez nem érinti.

15.1. Adatok hordozhatósága

Ezen kívül joga van, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, ill. - amennyiben az műszakilag megoldható - kérje, hogy az adatokat harmadik személy részére továbbítsuk.

15.2. Panasztételi jog a felügyelő hatóságnál:

Önnek joga van panaszt benyújtani egy adatvédelmi hatóságnál. Ebből a célból ahhoz az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, mely az Ön lakhelye, ill. szövetségi állama szerint illetékes, vagy pedig az általunk illetékes adatvédelmi hatósághoz. Ez a következő:

Bajor Tartományi Adatvédelmi Felügyeleti Hivatal (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach

Telefon: +49 981 53 1300
Telefax: +49 981 53 98 1300

E-mail: poststelle@lda.bayern.de

16. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinket, amennyiben az a műszaki fejlődés következtében szükséges. Ebben az esetben adatvédelmi tájékoztatónkat is megfelelően hozzáigazítjuk. Kérjük, hogy ezért mindig az adatvédelmi tájékoztatónk aktuális változatát vegye figyelembe.

Állapot: 2018.06.18.