Нови назначения

За безпроблемен монтаж, пускане в експлоатация и приемане

Проектът за нови машини е комплексен

Нашите монтажници никога не губят от поглед цялото и се грижат за цялостното разработване на производствения обект – от монтирането на машините, през инсталацията, до пускането им в експлоатация и предаването им.

 

Инсталиране на механични и електрически съоръжения

Когато става дума за правилен монтаж и инсталация на отделните машини, поточните съоръжения и транспортьорите, ние в Maintec залагаме на сервизните техници, които се справят със задачите си по най-добрия начин.  Те притежават обширно ноу-хау не само за отделните съоръжения, но и относно това, как тези отделни съоръжения да се интегрират в целите поточни линии – и при това, разбира се, с обичайното високо качеството на Krones.

00 - Image Item 932 Mechanische und elektrische Anlageninstallation

Тръбопроводи за агенти

Много от производствените съоръжения не работят самостоятелно, а имат нужда за експлоатацията си от агенти като:

  • Пара и кондензат
  • Вода
  • Въздух под налягане

Независимо какви агенти се прилагат нашите специалисти ще монтират подходящите системи за агенти и тръбопроводни системи – и при това с максимална прецизност и при спазване на всички стандарти за качество.

Ако според изискванията системите трябва да бъдат подложени на недеструктивно тестване, Maintec, разбира се, ще го осъществи. За приемането ние разчитаме на нашите дългогодишни партньори като TÜV или Dekra.

00 - Image Item 940 Medienverrohrung

Смазване на лентите

Перфектно смазаните транспортни ленти наистина ще Ви спестят разходи в производството. Те намаляват съпротивлението при триене и така намаляват и износването на съоръженията – огромен плюс, който има положителен ефект и върху дългосрочните производствени разходи. Maintec инсталира за Вашите линии цялостни смазочни системи и въвежда в експлоатация съоръжения за сухо и мокро смазване.

00 - Image Item 937 Bandschmierung

Почистване с пяна

Няма друга сфера, в която хигиената да е от толкова голямо значение, както в питейната и хранително-вкусовата промишленост. Затова производствените машини трябва редовно да се почистват цялостно, за да отговарят на всички стандарти на качество. Голям плюс е, че съществуват съоръжения, които извършват почистване с пяна на машини. Нашите сервизни техници се грижат за инсталирането и пускането в експлоатация на съоръжения, които отговарят за външното почистване на машините за пълнене, както и за почистването на транспортьорите.

00 - Image Item 938 Schaumreinigung

Пускане в експлоатация и приемане

Преди да стартира производството, в дневния ред е включен още един последен етап: пускането в експлоатация и приемането на новите машини. Ние тестваме Вашите съоръжения и тяхното съвместно функциониране стъпка по стъпка, при това в реални условия. Така можете да разчитате, че Вашето производство ще Ви даде именно резултатите, които очаквате.

00 - Image Item 939 Inbetriebnahme und Abnahme