Система за подаване на сигнали

Системата Krones Integrity е допълнителен модул от нашата фирмена култура, основаваща се на доверие. Принципът е прост: Служителите и външните лица, които установяват несъответствие при спазването на законите или разпоредбите в концерна Krones, могат да подадат сигнал в този интернет портал. Можете да изберете дали съобщението да бъде анонимно, или ще посочите името си. Категориите, в които може да се докладва нарушение, обхващат от нарушения на политиката за защита на данните и антиконкурентни споразумения до корупция, кражба или пране на пари. Порталът е предназначен преди всичко за подаване на сигнали за сериозни нарушения на приложимото право, стандарти или фирмената политика. Затова лицето, подало сигнал, трябва да подаде само информацията, за която смята, че е вярна в съответствие с неговите знания и убеждения.

Портал за подаване на сигнали