Фирма Maintec Service GmbH в бъдеще ще функционира с името Krones Service Europe GmbH. Вашите телефони за контакт не се променят, цялата интернет страница, както и всички услуги, вече са достъпни на адрес https://service.krones.eu.