Филиал Унгария

През 2017 г. Maintec откри филиал в Будапеща, Унгария, който има на първо място административни функции.