Филиал Германия

През октомври 2006 г. бе основан Maintec Service GmbH Deutschland. Освен нашето седалище в Коленберг ние разполагаме с екип и в централния завод на Krones AG в Нойтраублинг – и по този начин поддържаме тесен контакт с концерна майка.  Германските офиси се грижат за цялостната организация и координацията на нашите сервизни техници от всички точки по света.