Защита на данни

1. Политика за поверителност

Krones Service Europe GmbH (наричано по-долу "Krones Service Europe", съотв. "ние" или "нас") се радва за посещението Ви на нашите интернет страници, както и в мобилните ни приложения (заедно "Онлайн предложение") и за интереса Ви към нашата компания и нашите продукти.

Защитата на Вашата поверителност при обработката на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важна грижа, която ние имаме предвид в нашите бизнес процеси. Ние обработваме личните данни, които се събират, когато посещавате нашите онлайн предложения, поверително и само в съответствие със законовите разпоредби.

Защитата на данните и сигурността на информацията са част от фирмената ни политика.

2. Отговорно лице

Отговорното лице за обработката на Вашите данни е Krones Service Europe.

Нашите данни за контакт са, както следва:

Krones Service Europe GmbH
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Германия

Телефон: +49 9401 70-77000

Имейл: info@service.krones.eu

Можете да се свържете с нашето отговорно за защитата на личните данни лице чрез следните данни за контакт:

Имейл: data.protection@krones.com

3. Обработка на лични данни

3.1. Основни положения

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, като например имена, адреси, телефонни номера, имейл адреси, данни относно договори, счетоводни данни и информация за плащане, които са израз на самоличността на дадено лице.

Ние обработваме лични данни (включително IP адреси) само ако има правно основание за това или ако Вие сте дали Вашето съгласие за това, напр. в рамките на дадена регистрация.

3.2. Категории на обработваните данни

Обработват се следните категории данни:

 • Данни за комуникация (напр. име, телефон, имейл, адрес, IP адрес)
 • Основни данни за договора (договорни отношения, интереси към продукт или сключване на договор)
 • Хронологични данни за клиента
 • Данни за фактуриране и плащане
 • Данни за планиране и контрол
 • Данни на трансакции
 • Обща информация (от трети лица, като напр. кредитни институции или от публични указатели)

3.3. Цел и правни основания за обработката

Ние и упълномощените от нас доставчици на услуги обработваме Вашите лични данни за следните цели на обработката и поради следните правни основания:

3.3.1. С цел договор (подготовка, изпълнение, прекратяване):

 • Отговаряне на запитвания
 • Обработка на Вашите поръчки
 • Подготовка, договаряне и изпълнение на договор с Вас
 • Осигуряване на достъп до определена информация и оферти.

3.3.2. Правно задължение

 • Разпореждане на компетентен орган или съд

3.3.3. Законен интерес на Krones Service Europe

 • Директен маркетинг
 • Уебпроследяване под псевдоним
 • Подобряване на продукти и услуги
 • Онлайн анкети (забележка: Ако използваме институт за пазарни проучвания за провеждане на анкетата, той ще работи само по наша поръчка и в съответствие с нашите изисквания.)
 • Обосновка или за защита на правни претенции или за защита срещу съдебни изкове
 • Предотвратяване на злоупотреби или други незаконни дейности
 • Гарантиране на сигурността на данните

3.3.4. Съгласие

 • Анкети за продукти или анкети към клиенти по имейл и/или по телефона
 • Изпращане на бюлетини

3.4. Файлове за запис на хронология

Всеки път, когато използвате нашия уебсайт, Вашият интернет браузър изпраща автоматично определена информация и ние я съхраняваме в така наречените файлове за запис на хронология (напр. използван интернет браузър и операционна система, име на домейна на уебсайта, от който сте дошли, брой на посещенията, средна продължителност на престоя, отворени страници). Тази информация не е свързана с конкретно лице

Файловете за запис на хронология се съхраняват от нас и от нашите дъщерни дружества по света с цел установяване на грешки и от съображения за сигурност (например за разследване на опити за атака) за кратък период от време и след това се изтриват. Файловете за запис на хронология, чието по-нататъшно съхранение се изисква с цел осигуряване на доказателство, не подлежат на изтриване до окончателното изясняване на съответния случай и могат в отделни случаи да бъдат предоставени на разследващите органи.

Файловете за запис на хронология (без или с непълен IP адрес) могат да се използват и с цел извършване на анализ – за целта вижте раздел Уебанализ.

4. Задължение за предоставяне на лични данни

Доколкото между нас и Вас е налице договор, Вие трябва да предоставите такива лични данни, които са необходими за стартиране, изпълнение и приключване на договорните отношения и за изпълнение на свързаните с това договорни задължения или които сме задължени да събираме съгласно закона. Без предоставянето на тези данни обикновено няма да сме в състояние да сключим, изпълним и приключим договор с Вас.

Ако обработването на данните в рамките на използването на този уебсайт не се изисква с цел стартиране, изпълнение и приключване на договор или за изпълнение на свързаните с това договорни задължения и не се изисква от закона, предоставянето на Вашите данни е доброволно. Имайте предвид, че определени функции на уебсайта или определени услуги не могат да бъдат използвани, ако не бъдат предоставени необходимите за това данни

5. Деца

Личните данни на деца не се обработват умишлено от Krones Service Europe, без изрично да се посочи, че такива данни трябва да се предоставят само със съгласието на родителите или настойниците или ако това приложимото законодателство изисква това. Използване или предаване на личните данни на деца от страна на Krones Service Europe се извършва само доколкото това е разрешено от закона, за изискване на изискваното от закона съгласие на родителите или за защита на децата.

6. Прехвърляне на данни

6.1. Прехвърляне на данни към други отговорни лица

Вашите лични данни ще бъдат прехвърляни от нас към други отговорни лица само ако това е необходимо за изпълнението на договора, ако ние или третата страна имаме законен интерес от прехвърлянето или ако е налице съгласие за това от Ваша страна. Третите страни могат да бъдат също и дъщерните дружества на Krones Service Europe. Ако данните се прехвърлят към трети страни въз основа на законни интереси, това се обяснява в тази политика за поверителност.

Освен това е възможно прехвърлянето на данни към други отговорни лица, ако ние сме задължени да направим това по закон или по силата на изпълнима заповед на компетентен орган или съд.

6.2. Доставчици на услуги

Ние възлагаме на външни доставчици на услуги изпълнението на задачи, като например търговски и маркетингови услуги, управление на договори, обработка на плащания, програмиране, хостинг на данни и услуги за гореща телефонна линия. Ние сме подбрали внимателно тези доставчици на услуги и ги подлагаме на периодична проверка, по-специално внимателната им работа с и защитата на съхраняваните от тях данни. Всички доставчици на услуги са задължени от нас да спазват поверителност и законовите изисквания.

7. Прехвърляне към получатели извън ЕИП

Възможно е също така да прехвърляме лични данни към получатели, намиращи се извън ЕИП, в така наречените трети държави. В този случай преди прехвърлянето ние се уверяваме, че получателят спазва подходящо ниво на защита на личните данни (напр. на базата на решение за наличие на подходящи условия от страна на Комисията на ЕС за съответната страна или договаряне на така наречените стандартни договорни клаузи за ЕС между Европейския съюз и получателя) или че е налице съгласие за прехвърлянето от Ваша страна.

8. Продължителност на съхранението, срокове за съхранение

По принцип ние съхраняваме Вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо за предоставянето на нашето онлайн предложение и свързаните с него услуги или докато имаме законен интерес към по-нататъшното съхранение (напр. е възможно след изпълнение на договора да имаме законен интерес към маркетинг по пощата). Във всички останали случаи ние ще изтрием Вашите лични данни, с изключение на данните, които може да се наложи да продължим да съхраняваме с цел изпълнение на правни задължения (напр. съгласно данъчното или търговското право).

9. Използване на бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър, когато посещавате някое онлайн предложение. Ако отново извиквате това онлайн предложение, Вашият браузър ще изпрати обратно съдържанието на бисквитките на съответния доставчик, като по този начин ще позволи разпознаване на крайното устройство. Прочитането на бисквитките ни позволява да оптимизираме нашето онлайн предложение за Вас и да улесним използването му от Вас, като напр. запаметяване на паролата. Ако не желаете Krones да разпознава Вашия компютър, настройте Вашия интернет браузър така, че да изтрива бисквитките от Вашия твърд диск, да блокира всички бисквитки или да Ви предупреждава, преди да се запаметяват бисквитки.

10. YouTube

Това онлайн предложение използва видеоплатформата YouTube, управлявана от YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, САЩ ("YouTube"). YouTube е платформа, позволяваща възпроизвеждането на аудио  и видеофайлове.

Когато посещавате дадена страница от нашето предложение, вграденият YouTube плейър осъществява връзка с YouTube, за да може видео  или аудиофайлът да се прехвърли и възпроизведе. С това към YouTube като отговорно лице се препращат и данни. Ние не носим отговорност за обработката на тези данни от YouTube.

Повече информация относно обхвата и целта на събраните данни, за по-нататъшната обработка и използване на данните от YouTube, за Вашите права и за избираемите от Вас опции за защита на данните можете да намерите в политиката за поверителност на YouTube.

11. Използване на нашите мобилни приложения

В допълнение към нашето онлайн предложение Ви предоставяме и мобилни приложения ("Приложения"), които можете да изтеглите на мобилното си крайно устройство. В допълнение към данните, събрани от уебсайтовете, събираме и допълнителни лични данни чрез нашите приложения, които произтичат конкретно от използването на мобилно крайно устройство. Това обаче става само ако ни дадете съгласието си за това.

11.1. Обработване на данните за Вашето местоположение

Нашето предложение включва и така наречените Location Based Services (услуги в зависимост от местоположението), с които Ви предлагаме специални оферти, които са съобразени с конкретното Ви местоположение. За да Ви предоставим тези функции на приложението, събираме последните три GPS местоположения, предоставени от мобилното крайно устройство, както и Вашия IP адрес, ако дадете съгласието си за това. С това не създаваме профил за движението Ви. Можете да дезактивирате тази функция в настройките на съответното приложение или на операционната система на Вашето мобилно крайно устройство, както и да я активирате отново или да я дезактивирате временно чрез режима на пауза, без това да повлияе на основната функционалност на приложението.

11.2. Анализ на приложенията

Ние се нуждаем от статистическа информация относно използването нашето онлайн предложение, за да го направим по-удобно за използване, да измерим аудиторията и да провеждаме пазарни проучвания. За тази цел използваме инструментите за анализ на приложенията, описани в този раздел.

Потребителските профили, създадени от тези инструменти, не се обединяват с лични данни. Инструментите не използват изобщо IP адресите на потребителите или ги съкращават непосредствено след събирането.

Доставчиците на инструментите обработват данните само като изпълнител на поръчката съгласно нашите указания, а не за собствени цели.

По-долу ще откриете информация за съответния доставчик на всеки инструмент, както и по какъв начин можете да възразите на събирането и обработката на данни от инструмента.

11.3. Обработка на данни от операторите на магазини за приложения

Ние не събираме никакви данни и извън нашата сфера на отговорност е прехвърлянето на данни, като например потребителско име, имейл адрес и индивидуален код на устройството към някой от магазините за приложения (напр. Google Play на Google, App Store на Apple, Galaxy App Store на Samsung), при изтеглянето на съответното приложение. Ние нямаме влияние върху това събиране на данни и по-нататъшната обработка от магазина за приложения като отговорно лице.

12. Бюлетин

Можете да се абонирате за нашия бюлетин в рамките на нашето онлайн предложение. За целта ние използваме така наречения Double Opt-In метод (метод за двойно съгласие), на базата на който Ви изпращаме бюлетина по имейл, чрез мобилните услуги за съобщения (като например WhatsApp), SMS или насочено известие само ако ни потвърдите активирането на услугата за бюлетин изрично и предварително чрез щракване върху връзка в изпратено съобщение. Ако по-късно решите да не получавате бюлетини, можете да отмените абонамента по всяко време, като отмените съгласието си. Отмяната за бюлетини по имейл се извършва чрез публикуваната в бюлетина връзка или чрез настройките за управление на съответното онлайн предложение. Друга възможност е да се свържете с нас чрез данните в раздел "Отговорно лице".

13. Външни връзки

Нашето онлайн предложение може да съдържа връзки към интернет страници на трети страни – доставчици, които не са свързани с нас. След като щракнете върху връзката, ние вече нямаме никакво влияние върху събирането, обработката и използването на всички лични данни, прехвърлени към третата страна с щракването върху връзката (като например IP адрес или URL на страницата, на която се намира връзката), защото поведението на трети страни е извън нашия контрол. Ние не носим отговорност за обработката на такива лични данни от трети страни.

14. Сигурност

Нашите служители и наетите от нас доставчици на услуги са задължени да спазват поверителност и разпоредбите на приложимите закони за защита на данните.

Ние прилагаме всички необходими технически и организационни мерки, за да осигурим подходящо ниво на защита на Вашите данни, управлявани от нас, и по-специално срещу рисковете от случайно или неправомерно унищожаване, манипулация, загуба, промяна или неразрешено оповестяване или неоторизиран достъп. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато в съответствие с развитието на технологиите.

15. Вашите права като потребител

Моля, използвайте информацията в раздел "Отговорно лице", за да защитите правата си. Моля, уверете се, че можем Ви идентифицираме недвусмислено.

Имате правото да получавате от нас информация за обработката на Вашите данни. За да направите това, можете да заявите право на информация относно Вашите лични данни, които ние обработваме. Освен това можете да изискате от нас редакция на неверни данни и, ако са спазени законовите изисквания, допълване или изтриване на Вашите данни. Това обаче не важи за данни, които са необходими за данъчни и счетоводни цели или които са предмет на изисквано от закона задължение за съхранение. Ако не се изисква достъп до такива данни, тяхната обработка е ограничена. Можете също така да изискате от нас да ограничим обработката на Вашите данни, ако са спазени законовите изисквания.

Възражение срещу обработката на данни:

Освен това имате право по всяко време да възразите срещу обработката на данни. След това ще прекратим обработката на Вашите данни, освен ако ние не можем да докажем непреодолими основателни причини за по-нататъшна обработка в съответствие със законовите изисквания, които са с приоритет над Вашите права.

Възражение срещу директния маркетинг:

Можете също така по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите личните данни за рекламни цели ("Възражение срещу реклама"). Имайте предвид, че поради организационни причини може да се получи застъпване на отмяната и използването на Вашите данни в рамките на провеждането на текуща кампания.

Възражение срещу обработката на данни при правно основание "законен интерес":

Освен това имате право по всяко време да възразите срещу обработката на данни от нас, ако тя се основава на правно основание "законен интерес". След това ще прекратим обработката на Вашите данни, освен ако ние не можем да докажем непреодолими основателни причини за по-нататъшна обработка в съответствие със законовите изисквания, които са с приоритет над Вашите права.

Оттегляне на съгласието:

Ако сте ни дали съгласието си за обработка на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време, като то ще има действие за в бъдеще. Законосъобразността на обработката на Вашите данни до оттеглянето остава незасегната от това.

15.1. Преносимост на данните

Освен това имате право да получавате предоставените ни данни в структуриран, стандартен и машинно четим формат или да изискате данните да се прехвърлят към трета страна, ако това е технически възможно, .

15.2. Право на жалба до надзорния орган:

Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните. Можете да се обърнете за това към органа за защита на данните, компетентен на мястото Ви на пребиваване или Вашата държава, както и към органа за защита на данните, компетентен за нас. Това е:

Баварска държавна служба за надзор на защитата на данните (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach

Телефон: +49 981 53 1300
Факс: +49 981 53 98 1300

Имейл: poststelle@lda.bayern.de

16. Промяна на политиката за поверителност

Запазваме си правото да променяме нашите мерки за сигурност и поверителност в съответствие с техническото развитие. В тези случаи ще коригираме съответно и нашата политика за поверителност. Затова обърнете внимание на актуалната версия на нашата политика за поверителност.

Редакция: 18.06.2018